Staff & Teacher

Admin Team

Director (Malaysia) Assoc. Prof. Dr. Noor Zalina Binti Mahmood

Director

(China)

Prof. Zhuli

Administrative Officer Ms.Iza Azween Fadzil

Administrative Assistant Officer Mrs. Nurabiatuladawiah Sarif

Administrative Assistant Officer Nurin Saffa Binti Ali Menawar

General Assist. Office Mr. Chandran A/l Karuppiah

General Assist. Office Mr. Muruga A/l Marimuthu

Assistant to Chinese Director Ms. Zhao Wanzhen

Teachers

Wang Aichen

Zhao Wanzhen

Gao Heyi

Lin Zhennan

Chin Paulin

Fan Libo

Ma Yuhan

Norshuhana Mohd Noor

Chia Shi Yieng

Guo TanJuan

Yao JingYing

Pan HongXia

Zhao Guoyan

Zhang XiaoYan

Yin Shuqi

Zhang Yu